Sarpsborg janitsjarkorps og Nedre Glomma ungdomskorps - Populærkonsert 2021 - Dansemusikk fra alle verdens hjørner

Arrangementsinformasjon

Sarpsborg Janitsjarkorps inviterer til populærkonsert med dansemusikk fra alle verdens hjørner!

Med fokus på ungdom og fremtiden er vi veldig glad for å ha med oss Nedre Glomma Ungdomskorps! Dette er et nyopprettet prosjektkorps for de eldste skolemusikantene i distriktet. Vi gleder oss til å høre og spille sammen og ikke minst ønske velkommen til en konsert med blanding av forrykende rytmer, folkedanser og klassiske toner.

Kveldens maestro er korpsets faste dirigent Frode Amundsen.


dansemusikk
nedreglommaungdomskorps
populærkonsert
sarpsborgjanitsjarkorps
konsert
sjk

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.